กสทช.เผยยอดผู้ใช้บริการ 3G 2.1 GHz จาก 3 ผู้ใช้บริการยอดทะลุ 11 ล้านหมายเลขแล้ว

 

takorn

 

              โดยการเพิ่มขึ้นของ ผู้ใช้มือถือที่ใช้ผ่านเครือข่าย 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz เป็นไปตามคาดหมายเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายโครงข่ายบริการในช่วงนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุกจุด จากการที่สำนักงาน กสทช. ติดตามการขอติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก

               ส่วนความคืบหน้าการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz สำนักงาน กสทช. ได้ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ในช่วงเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800  บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ได้แจ้งว่าทั้ง 2 บริษัทได้จัดเก็บซิมการ์ดบริการคลื่น 1800 MHz ที่วางจำหน่ายออกจากท้องตลาดแล้ว และจะไม่มีการจำหน่ายซิมใหม่ที่ใช้บริการคลื่น 1800 MHz อีก  นับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 1800

              พบปัญหาในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถร้องเรียนมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center 1200 หรือ sms 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร้องเรียนมาทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th